Eğitim & Öğrenme

Neden Düşünür Ortaokulu?

Soyut düşünme becerilerinin geliştiği, çevresel ve toplumsal kimlik yapılarının oluştuğu bu süreçte öğrencilerin küresel meselelere akılcı çözümler geliştirdikleri ortamlar sağlanır ve bu becerilerini kullanmaları desteklenir. Bir üst eğitim kurumuna geçişte akademik temelin yapılandırıldığı dönemdir.

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.
Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,
MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik,
Eğitim ve öğrenme yılı başlamadan iki hafta önce akademik hazırlık programı,
Hazır bulunuşluk sınavı,
Yoğun etüt programı,
Konu sonu tarama testleri,
Haftalık deneme sınavları,
Eksik tamamlama etütleri planlanır ve uygulanır.
Düşünür Koleji Liselere Giriş Sınavlarında uygulanan yeni soru tarzlarına uygun öğrenim programıyla da Türkiye'ye model oluyor.

Bu başlığın altındaki iki maddeyi kaldırarak Düşünür Koleji, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren öğretim yaklaşımı ve metotları ile yeni sistemde de başarılı olan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Düşünür PISA (PISA-D)

Düşünür Koleji öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanmış PISA D sınavları ile Uluslar arası PISA ve TIMMS sınavlarına benzer Düşünme ve problem çözme becerilerini ölçen, günlük hayatla ilişkilendirilmiş açık uçlu sorular ile uluslara arası alanda kendini deneme ve değerlendirme fırsatı bulur

Global Languages Programme

İngilizce ediniminde mümkün olduğunca dile maruz kalmak en önemli etkenlerden biridir. Bundan yola çıkarak ilkokul yıllarında gerçek ortamlara yakın kurgusal ortamlar tasarlanarak çocukların en üst seviyede dile maruz kalmaları sağlanır. Erken yaşlarda başlayan dil edinimi bir sonraki aşamalarda çocuğun dili doğal ve ezbere dayalı olmadan kullanmasını sağlar. İlkokulu bitiren bir çocuk A2.3 seviyesinde İngilizce kazanımlarını dört dil becerisinde de edinmiş olur ve bağımsız kullanıcı olma yolunda ortaokul programına hazır hale gelir.
Beceri Odaklı Öğrenme:

Bilgi her çağın en büyük gücü olarak yerini korurken, bugünün dünyasında ‘beceri’, yani bilginin hayata dokunan pratik yüzü ya da ‘bilgiyi günlük yaşamda kullanabilme’ daha önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Düşünür Koleji, Beceri Akademisi Eğitimde beceri odaklı yaklaşımın, çocuğun eğitim yolculuğundaki önemini kavramış, programlarını da buna paralel olarak üç ana başlık altında toplamıştır:

Düşünme Becerileri Eğitimi

Eğitim ve öğrenme sistemimizdeki temel yaklaşımız “düşünmeyi öğretmek” olarak özetlenebilir.

İletişim Becerileri Eğitimi

Sosyal ya da akademik bir ilişkiyi başarılı ve sürekli kılacak temel İletişim becerilerinin edinimi ile ilgilidir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

Günlük pratik hayata etki edecek ve hayatı kolaylaştıracak temel becerilerin edinimi bu programdadır.


Atölyelerimiz ve Beceri Eğitimi

Geri Dönüşüm Atölyesi

Sadece bir dünyamız var. Onu, hem kendimiz hem de gelecek nesiller için korumalıyız.

Tamir Atölyesi

Kırılmış ya da bozulmuş bir oyuncak ya da eşya her zaman çöp değildir. Becerikli ellerimiz üstesinden gelir.

Ahşap Tasarım Atölyesi

İşe yaramaz diye bir köşeye atılan her ahşap başka bir fayda sağlayabilir.