Neden Düşünür?

Cihazsız kodlama etkinlikleriyle öğrenciler basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla oluşturulan algoritmayı uygular, algoritmik düşünme becerisi kazanır ve kendi oyununu yazar.

Kodlama

Yeni çağın yeni dili olan kodlama programımızda, zengin, çok yönlü içerikler ve eğitimler bulunmaktadır. Algoritma ve sistemli düşünme eğitimlerimizin yanında, oyun ve ürün tasarlama, proje yapma, problem çözme ve robotları programlama çalışmaları yapılır.

Düşünür Robotik

Robotlar, 21. yüzyılın teknoloji ve sosyal yaşamının merkezine yerleşmiştir. İnsanlığın geleceğini şekillendirecek teknolojidir. Düşünür Koleji, robotik uygulamaları ve zengin kulüp içeriğiyle öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmelerini destekler.