Neden Düşünür?

Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı

Düşünür Kolejinde; akademik derinlik kadar beceriler de önemsenir, eğitim ve öğrenme programına entegre edilir. Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı; günlük pratik hayata etki edecek ve hayatı kolaylaştıracak temel becerilerin edinimi ile ilgilidir.

Toplu taşımayı etkili kullanabilme,
Kent kültürü ve kent yaşamına etkili katılım,
Temel beslenme ve kişisel bakım gibi beceriler bu kapsamda ele alınabilir.
İletişim Becerilerini Geliştirme Programı

İletişim Becerilerini Geliştirme Programı; sosyal ya da akademik bir ilişkiyi başarılı ve sürekli kılacak temel İletişim becerilerinin edinimi ile ilgilidir.

İş hayatında takım çalışmasını yürütebilme, işbirliği yapabilme,
İkili ilişkileri sağlıklı yürütebilme, empati kurabilme,
İletişim araçlarını doğru kullanabilme,
Doğru, etkili hitap ve konuşmalar yapabilme gibi beceriler bu kapsamda ele alınabilir.
Düşünme ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme Programı

Eğitim ve öğrenme sistemimizdeki temel yaklaşımız “düşünmeyi öğretmek” olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Düşünme
Eleştirel Düşünme
Tasarım Odaklı Düşünme
Çözüm Odaklı Düşünme
Akıl Yürütme

Örnek vakalar, altı şapkalı düşünme teknikleri gibi birçok yöntemle atölyelerde çalışmalar yapılır.