Kurumsal

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki çocuğa ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. Yüzyıl Yaşam, Düşünme ve İletişim Becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeple Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi yapımızın önemli bir öğesidir.

Özgün Program

Düşünür Koleji, dünyanın ve ülkemizin eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına göre tanımlanmış, uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış özel programlarla öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna hazırlanmalarını sağlar. Öğrenci merkezli bu program sadece bir hedefe yönelik hazırlığı değil, aynı zamanda sürecin kendisini de önemseyerek zengin ve nitelikli bir öğrenme ortamı hazırlar.

Düşünür Koleji öğrencisi;
Ulusal ve uluslararası sınavlarda başarısı yüksek,
Ana dili doğru ve etkin kullanan,
Ana dilinden farklı en az bir dünya dilini de doğru ve etkin kullanan,
En az bir enstrüman çalabilen,
En az bir spor branşında kendini geliştiren,
En az bir kodlama dilini bilen,
En az bir sosyal sorumluluk projesi yapan,
Farklı düşünmeyi öğrenmiş, her alanda fark yaratan,
Tasarım odaklı düşünen,
Düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
Değişim ve dönüşümlere hızlı uyum sağlayan,
İş birliği yapan, takımın iyi bir üyesi olan 21. yüzyılın bireyi olarak yetişir.