Neden Düşünür?

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz. Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik programın 21. yüzyıl yaşam becerileri ile taçlandırıldığı ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı öğrenme programımız öğrencilerimizin bireysel ve çevresel kimliğinin oluşumuna da belirgin şekilde etki eder.

Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları
MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik
Haftada 20 saate kadar İngilizce
Haftada en az 2 ders kulüp dersi
Haftada en az 2 ders TechZone
Haftada en az 2 ders Beceri Atölyesi
Eksik tamamlama etütleri